Close
  • Nemate proizvoe u korpi.
idi na početak

LJUBAV I BAHOVE KAPI

Dr. Edvard Bah pošao je od pretpostavke da je svako biće srećno i zdravo sve dok je u vezi i harmoniji sa sobom, svojom prirodom, sa onim što u istinu jeste, „ne onim što glumi da jeste“.

Fizička bolest je samo slika mentalnog nereda koji nastaje kada se uprkos unutrašnem glasu prilagođavamo načinu života koji je drugačiji, često i suprotan od onog što nam sugerišu naši instinkti, naša priroda. Svako i najmanje izvitoperenje naše prirode, svako udaljavanje od sebe u pokušaju da se uklopimo, budemo prihvaćeni i deo zajednice, kao rezultat u manjoj ili većoj meri daje patnju.

Kratkotrajnim ili dugoročnim udaljavanjem od svoje prirode, uvodimo naše biće u patnju.

Kada se poremeti harmonija u ličnosti kao alarm ili kao posledice javljaju se negativne emocije, negativna stanja, koja vode u disharmoniju i disbalans kako sa sobom, tako i našim okruženjem.

Bahove cvetne esencije pomažu da prevažiđemo prepreke na putu skladnog odnosa sa sobom i sveukupnim okruženjem. Ključna ideja dr.Baha bila je da se naprave kapi koje su potpuno bezbedne i jednostavne za upotrebu kako bi podstakle i pomogle da se neguju pozitivne osobine ljudske rase: ljubav, saosećanje, postojanost, razumevanje, tolerancija, prihvatanje, opraštanje, hrabrost, zahvalnost, mudrost…

Osećanje ljubavi je prijatno osećanje koje subjekat oseća prema onom objektu kojeg doživljava kao izuzetno vrednog i kojeg smatra sastavnim delom svog intimnog sveta. Ljubav je posledica emotivnog vezivanja. Postoje razne vrste ljubavi u odnosu na objekat koji je voljen. Kada je u pitanju ljubav između dve osobe razlikujemo: osećanje voleti i osećanje biti voljen, ljubav prema sebi (samoljubav) i ljubav prema drugome, uslovnu i bezuslovnu ljubav.

Bahove kapi su snažna podrška na putu upoznavanja sebe. Ohrabruju da se lakše uvidi i prepozna definiše osećanje i stanje. Kako bi mogli bilo šta da promenimo sa goreg na bolje, veoma je važno da budemo iskreni prema sebi. Rad sa bahovim kapima i bahovim praktičarom omogućava da se lakše prepozna, definiše, osvesti trenutno osećanje, stanje i esencijama na njih deluje.

Prepreke koje mogu stajati na putu harmonije su: posesivnost, nestrpljivost, ravnodušnost, sumnja, pesimizam, ljubomora, zavist, strah…

Da uspešno savladamo sve prepreke, i živimo ljubav, razumevanje, toleranciju, praštanje, zahvalnost i strpljenje

Srećno,

MK